Opieka żłobkowa w Przedszkolu Niepublicznym Kolorowe Kredy

bawiące się dziecko

 

Opieka żłobkowa w naszej palcówce to połączenie wyjątkowego miejsca, atmosfery oraz wysokich standardów opiekuńczych, wychowawczych i edukacyjnych.

W Kolorowych Kredach pracujemy z dziećmi w oparciu o najnowsze metody rozwoju intelektualnego, lingwistycznego oraz zdrowotnego najmłodszych dzieci. Nauka języka angielskiego metodą "zanurzania" jest prowadzona poprzez zabawę, piosenki, tańce, rymowanki, wierszyki i jest realizowana codziennie przez native speakera.

Wszystkie zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną posiadającą doświadczenie w pracy z małymi dziećmi. Szczególny nacisk kładziemy na sferę prozdrowotną, stąd poświęcamy wiele uwagi na rozwój psychoruchowy dzieci oraz zdrowe żywienie, które zapewniamy poprzez wyselekcjonowaną i certyfikowaną dietę. 

Programy wychowania i kształcenia dzieci w Kolorowych Kredach, nastawione są na wszechstronny rozwój dziecka, na rozwijanie naturalnych predyspozycji i talentów oraz przygotowanie dzieci do nauki w przedszkolu. 

 

 

Główne Założenia:

 • Nauka przez działanie: dzieci zdobywają wiedzę oraz praktyczne umiejętności poprzez własną aktywność.
 •  Nauka samodzielności: dzieci rozwijają indywidualne uzdolnienia i uczą się realnej oceny swoich umiejętności.
 • Nauka koncentracji: właściwie skomponowany materiał dydaktyczny prowadzi dziecko odpowiedniej percepcji oraz koncentracji w działaniu.
 • Nauka porządku i higieny: dzieci podczas zajęć savoir vivru nabywają umiejętności przestrzegania zasad porządku, zarówno w swoim otoczeniu jak również w działaniu.
 • Nauka społecznych zasad: dzieci zróżnicowane wiekowo są łączone w grupy, sprzyja to wymianie wzajemnych zdolności i umiejętności, dzieci uczą się przestrzegać m.in. takich reguł jak: nie bij, nie krzywdź, nie niszcz, nie wyśmiewaj innych.
 •  Metoda obserwacji: stanowi bramę dorosłych do poznania świata dziecka.


Nasi Wychowawcy z uwagą i szacunkiem obserwują postępy  a także napotykane przez dziecko trudności, stając się tym samym indywidualnym przewodnikiem dziecka  pochylającym się nad nim z właściwą atencją i dostosowującym zadania do tempa, możliwości oraz percepcji gotowości dziecka w podejmowaniu zadań. 

 

zabawa


Główne Cele:

 • Sprawujemy opiekę nad dziećmi w wieku od 1 roku do lat 2,5 troszcząc się o ich zdrowie, właściwy rozwój psychofizyczny oraz społeczny.
 • Stworzyliśmy dzieciom rodzinną i przyjazną atmosferę.
 • Rozwijamy i stymulujemy wszechstronność zainteresowań dzieci, zgodnie z planem edukacyjnym.
 • Kompleksowo wspieramy Rodziców w procesie wychowawczym dzieci.
 •  Zapewniamy dzieciom właściwą opiekę, pomoc w codziennej higienie, usługi pielęgnacyjne, karmienie oraz potrzebny rozwój intelektualny, psychomotoryczny, społeczny, a także pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych przy udziale psychologa.


Realizując plan edukacyjny kładziemy szczególny nacisk na bezpieczeństwo w trakcie jego wykonywania. Zadania są odpowiednio dobierane do wieku oraz możliwości dzieci. Zadaniem wychowawców jest niwelowanie wszelkich przeszkód z jakimi dzieci sobie nie radzą oraz ukierunkowanie ich tak, aby każda z trudności stawała się łatwiejsza do pokonania.

Tworząc Kolorowe Kredy, stworzyliśmy dla Państwa Dzieci bezpieczną i przyjazną przystań z niebanalnymi wnętrzami o bardzo wysokim standardzie, przyjaznymi dzieciom zabawkami, a przede wszystkim ciepłą  i rodzinną atmosferę.