Program zajęć w Przedszkolu Niepublicznym Kolorowe Kredy

wycinanki

W Przedszkolu Niepublicznym Kolorowe Kredy realizujemy program, który jest zgodny z myślą Bruno Ferrero, dla którego świat drugiego człowieka to świat pełen kolorów i można go tworzyć na wiele sposobów. Nasz program jest skonstruowany tak, aby wspierać rozwój dzieci w różnych obszarach - dydaktycznym, opiekuńczym, wychowawczym i prozdrowotnym. 


Każde dziecko ma zapewnioną indywidualne konsultacje - psychologiczną i neurologopedyczną, które pozwalają na określenie jego mocnych stron i wskazują obszary, nad którymi trzeba pracować. 

 

Główne założenia programu zajęć

  • Główne założenia naszego programu to przede wszystkim rozwijanie umiejętności dzieci, po przez naukę języka angielskiego, logiki, przyrody, plastyki, muzyki i ruchu. 
  • Stawiamy na opiekę nad dziećmi, dbając o ich bezpieczeństwo i dobre samopoczucie. 
    Wychowawcze aspekty programu obejmują kształtowanie postaw społecznych, rozwijanie empatii i umiejętności współpracy.
  • Założenia prozdrowotne to promowanie zdrowego stylu życia, nauka prawidłowych nawyków żywieniowych i dbanie o aktywność fizyczną. Wszystko to realizujemy poprzez różnorodne zajęcia, które są dostosowane do wieku i możliwości dzieci.